Psikoteknik Belgesi Nedir?

  • Blog Header Image

- İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan, zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik,tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin,bilgisayar destekli testler ile ölçümlendiği bir test sistemi. Ölçüm sonucunda yeterli yeterli görülen sürücülere psikoteknik belgesi verilir.